Publikacja niniejsza zawiera teksty wybrane z 8 zeszytów z serii „Bóg przemawia do duszy". Najważniejszym motywem, który się w nich powtarza jest: „Ratować tych, co idą ku zgubie", pozbyć się własnego „ja" i poświęcić się ratowaniu świata (o nasze zbawienie zatroszczy się sam Bóg), bowiem: „kto ratuje, ten kocha, a kto kocha — ten ratuje".Przede wszystkim pragniemy tutaj w przejrzystej formie na nowo ująć te wszystkie modlitwy, które Pan Jezus objawił, a które były zawarte w wyżej wymienionych zeszytach. Przyniesie to z pewnością pewne ułatwienia modlącym się. Najważniejszą modlitwą jest, według słów Samego Zbawiciela „Akt Miłości".Głównym celem wydania tej publikacji jest ukazanie prośby Pana Jezusa, albo raczej zaproszenie przez Niego każdego z nas, do wzięcia aktywnego udziału w dziele zbawienia. Ta myśl ciągnie się jak złota nić przez cały tekst. Pan Jezus mówi np.: o „Brater­skiej więzi ofiarnej", o tym by: „złączyć się i razem wyruszyć na ratunek zagubionym". Szczególnie często powtarza się w tekście zaproszenie do aktywnego udziału.

Zaproszenie to łączy ściśle w wymiarze duchowym z darowanymi nam przez Zbawiciela modlitwami. Innym aspektem publikacji są wypowiedzi Pana Jezusa na temat rozmaitych cnót oraz ściśle zaakcentowane wątki na temat naszej wiary. Tym wszystkim czytelnikom, którzy o pochodzeniu opisanych objawień nie słyszeli, służymy krótką biografią mistyczki. Szczególnym świadectwem jej życia jest kazanie wygłoszone podczas pogrzebu, przez jej ostatniego spowiednika, dziekana Schneidera z Glonn, w czerwcu 1984 r. Życzę czytelnikom błogosławionej lektury i wiele wrażeń przy rozmyślaniach nad tekstem, a także duchowego wzbogacenia, które służyć będzie wszystkim czytelnikom i dobru naszego katolickiego kościoła.