Święta Bożego Narodzenia są nie tylko czasem szczególnej refleksji religijnej, lecz także okazją do włączenia się w wielowiekową tradycję chrześcijańską i narodową. Książka prof. Marii Borejszo, językoznawcy, przybliża nam tę tradycję i wyjaśnia jej ukryte znaczenia. Szczególną uwagę autorka poświęca bogatej tradycji zachowanej w języku. Przytaczając żywe i barwne świadectwa naszej kultury, ukryte w rękopisach, starodrukach, zwyczajach ludowych, a także kolędach i pastorałkach, autorka służy pomocą w rozszyfrowywaniu znaczeń naszych, obrosłych tradycją słów i zachowań.