Książka zawiera historię życia bł. Anieli Salawy, na którą składają się trudy życia, posługa bliźnim oraz choroba.