Ta książka zaprasza do ciszy - do ciszy, w której może z nami rozmawiać Bóg, w której Jego Słowo może w nowy sposób przemówić do naszego serca.