Książki

Czy otrząsnęliśmy się z bierności, nastroju biadolenia i bezsiły? (…) Czy w działaniu na rzecz słabych, ubogich, odciętych od kultury okazaliśmy się skuteczni, zdolni do braterskiej współpracy? (…) Co musimy zrobić dla zdewastowanej przyrody i umierających bibliotek, aby z dołu od potrzebujących odezwały się głosy pochwały i wdzięczności? Wtedy może i biskupi pochwalą nas z góry i przestanie być „cicho o świeckich”. („Przegląd katolicki” 6/94).

Jan Paweł II

Prezentowane poniżej książki można wypożyczyć. Więcej informacji o sposobie wypożyczenia i o książkach na grupkach.


 

Papież wziął Wiktorię na ręce i pocałował ją. - Ufaj Bogu - powiedział do jej matki. - Jeśli On zdecyduje, że chce mieć ją obok siebie, to zabierze ją. Jeśli będzie chciał, aby była z tobą, nie musisz się o nic martwić i nic robić. Traktuj ją jak pozostałe dzieci. Będzie tak, jak postanowi Bóg. W marcu 1985 roku Danuta Szechyńska z czteroletnią córką Wiktorią została przyjęta na audiencji przez Jana Pawła II. Wiktoria była ciężko chora na nowotwór. Po audiencji u Ojca Świętego wróciła do zdrowia. Po śmierci Ojca Świętego na całym świecie pojawiły się doniesienia o cudach, których doświadczyli ludzie mający z Nim kontakt za życia. Zaczęły również napływać świadectwa o uzdrowieniach i innych łaskach przypisywanych wstawiennictwu Jana Pawła II po Jego odejściu z tego świata. Książka Cuda Jana Pawła II to zapis takich sytuacji. Jej autor dotarł do osób, które są przekonane, że modlitwa Papieża wyprosiła im uzdrowienie, rozmawiał ze świadkami i uczestnikami wydarzeń, które „odmieniały oblicze ziemi”.

Jest to cykl konferencji dr E. Dąbrowskiej na temat zasad zdrowego żywienia i leczenia chorób postem. W książeczce znajdziemy także przepisy diet warzywno-owocowych i sposobów wykonywania potraw. Autorka pisze: Często jedynym ratunkiem współczesnego człowieka jest czasowe powstrzymywanie się od jedzenia czyli post.

Żyjemy w paradoksalnej rzeczywistości: po trwającej dwa tysiące lat historii doszliśmy do chrześcijaństwa bez Chrystusa, do religii bez wiary, do Kościoła bez Założyciela, do obrzędów, które nic nie znaczą." Z tych powodów, a także spiesząc z odpowiedzią na wątpliwości przyjaciela, Paolo Curtuz wydał drukiem zapis swoich rozmów i maili. Człowiek dzisiejszych czasów, również adresat słów autora, zadaje proste pytanie: "Kto jest dziś chrześcijaninem?". Niestety, odpowiedź nie jest prosta. Wielu twierdzi, że chrześcijanin to ktoś, kto "coś musi" lub"czegoś nie może". Jak bardzo odeszliśmy od pierwotnego znaczenia słowa "chrześcijanin"... Autor pochyla się nad problemem religii w społeczeństwie określanym jako prawie wyłącznie katolickie. Ewangelizowanie "ochrzczonych" wydaje się trudniejsze niż głoszenie Chrystusa wśród Papuasów. Człowiek Zachodu pragnie zobaczyć sens w tym, co przejął po przodkach. Nasza kultura i mentalność utkana z religijnych rytuałów sprawia, że uodparniamy się na nadawanie sensu tym pustym gestom. Czynimy znak krzyża, ale nie wiemy, co on znaczy. Przyjmujemy Komunię Św., ale dalecy jesteśmy od prawdziwego spotkania z Bogiem. Czy autorowi udało się uratować wiarę przyjaciela? Szczegóły w książce.

Niniejszy dokument jest owocem dojrzałej refleksji i szerokich konsultacji. Będzie on cennym źródłem dla osób szukających zrozumienia i opisywania rzeczywistości "chrztu w Duchu Świętym", zarówno dla tych, którzy są w Odnowie, jak i dla Kościoła w ogóle.

Kontynuacja trzytomowej powieści "Jezus" obejmująca wydarzenia od zdjęcia ciała Jezusa z krzyża aż do Zesłania Ducha Świętego.

John Stott wyróżnia się spośród teologów swoim ewangelicznym podejściem do wielu spraw, systematycznym i dogłębnym, a jednocześnie bardzo prostym i interesującym ujęciem trudnych i skomplikowanych zagadnień dogmatycznych. Jego książka, napisana zwięźle i przejrzyście, jest przeznaczona dla wszystkich tych, którzy chcą uczciwie zastanowić się nad osobą Jezusa z Nazaretu i samym sobą.

Opowieść o wizerunku z Edessy.

Publikacja niniejsza zawiera teksty wybrane z 8 zeszytów z serii „Bóg przemawia do duszy". Najważniejszym motywem, który się w nich powtarza jest: „Ratować tych, co idą ku zgubie", pozbyć się własnego „ja" i poświęcić się ratowaniu świata (o nasze zbawienie zatroszczy się sam Bóg), bowiem: „kto ratuje, ten kocha, a kto kocha — ten ratuje".Przede wszystkim pragniemy tutaj w przejrzystej formie na nowo ująć te wszystkie modlitwy, które Pan Jezus objawił, a które były zawarte w wyżej wymienionych zeszytach. Przyniesie to z pewnością pewne ułatwienia modlącym się. Najważniejszą modlitwą jest, według słów Samego Zbawiciela „Akt Miłości".Głównym celem wydania tej publikacji jest ukazanie prośby Pana Jezusa, albo raczej zaproszenie przez Niego każdego z nas, do wzięcia aktywnego udziału w dziele zbawienia. Ta myśl ciągnie się jak złota nić przez cały tekst. Pan Jezus mówi np.: o „Brater­skiej więzi ofiarnej", o tym by: „złączyć się i razem wyruszyć na ratunek zagubionym". Szczególnie często powtarza się w tekście zaproszenie do aktywnego udziału.

Święta Bożego Narodzenia są nie tylko czasem szczególnej refleksji religijnej, lecz także okazją do włączenia się w wielowiekową tradycję chrześcijańską i narodową. Książka prof. Marii Borejszo, językoznawcy, przybliża nam tę tradycję i wyjaśnia jej ukryte znaczenia. Szczególną uwagę autorka poświęca bogatej tradycji zachowanej w języku. Przytaczając żywe i barwne świadectwa naszej kultury, ukryte w rękopisach, starodrukach, zwyczajach ludowych, a także kolędach i pastorałkach, autorka służy pomocą w rozszyfrowywaniu znaczeń naszych, obrosłych tradycją słów i zachowań.

Błogosławiony Jan Paweł II. Książka o życiu błogosławionego papieża.

Książka zawiera historię życia bł. Anieli Salawy, na którą składają się trudy życia, posługa bliźnim oraz choroba.

Ta książka zaprasza do ciszy - do ciszy, w której może z nami rozmawiać Bóg, w której Jego Słowo może w nowy sposób przemówić do naszego serca.