W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach, w dniach 27-30 września odbędzie się sesja - Strumienie Miłosierdzia. Jej mottem będą słowa „Rozpal nasze serca Twoją Miłością”. To ogólnopolskie spotkanie jest pomyślane jako dziękczynienie Panu Bogu za dar 40-lecia Ruchu Odnowy Charyzmatycznej w Kościele Katolickim. W tym roku głosić Słowo Boże będą: bp Grzegorz Ryś i o.Paweł Drobot CSsR.

Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana Boga waszego!
On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości,
a lituje się na widok niedoli. (Jl 2,13)


PROGRAM

Piątek, 30 września 2016

9:00 - Powitanie, Modlitwa Jutrzni
9:30 - Zawiązanie wspólnoty
9:45 - I Konferencja - Ks. bp Grzegorz Ryś
10:30 - przerwa
11:00 - II Konferencja - Ks. bp Grzegorz Ryś
12:00 - Anioł Pański
12:15 - Adoracja Najświętszego Sakramentu
13:00 - przerwa obiadowa
14:30 - Bibliodrama
15:00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:30 - III Konferencja - O. Paweł Drobot CSsR
16:30 - Świadectwa
17:00 - przerwa na podwieczorek
17:45 - Przygotowanie pieśni do Eucharystii
18:00 - Eucharystia z homilią - O. Paweł Drobot CSsR
19:30 - Przejście przez Bramę Miłosierdzia, modlitwa o uzdrowienie z modlitwą przebaczenia
21:00 - Apel Jasnogórski

Sobota, 1 października 2016

9:00 - Powitanie, Modlitwa Jutrzni
9:30 - Zawiązanie wspólnoty
9:45 - IV Konferencja - Ks. bp Grzegorz Ryś
10:30 - przerwa
11:00 - V Konferencja - O. Paweł Drobot CSsR
12:00 - Anioł Pański
12:15 - Adoracja Najświętszego Sakramentu
13:00 - przerwa obiadowa
14:30 - Uwielbienie Bożego Miłosierdzia
15:00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:30 - Eucharystia z homilią - Ks. bp Grzegorz Ryś
17:00 - przerwa na podwieczorek
18:00 - VI Konferencja - O. Paweł Drobot CSsR
19:00 - Modlitwa o napełnienie Duchem Świętym
20:00 - zakończenie