Czym jest Seminarium Wiary?

To forma 9-tygodniowych rekolekcji przeznaczonych dla osób dorosłych i młodzieży licealnej (po bierzmowaniu). Rekolekcje te rozpoczynają się 14 lutego 2017 o godzinie 18:45 w kościele parafialnym w Sułkowicach.

Zapraszamy na Jasną Górę, na Wielką Pokutę za wszystkie grzechy popełnione w Polsce. To jest wydarzenie całego kościoła. Łączy wszystkie duchowości, wspólnoty, organizacje. Wszyscy czujcie się zaproszeni.
Naród Polski jest podzielony, dużo jest złości i zawiści. Wielu żyje w lęku, niepewności, w nałogach. To są skutki grzechów, które popełniliśmy, my i nasi przodkowie. Przez wspólną „Wielką Pokutę” możemy zmienić bieg historii. Historii każdego z nas i całego świata. To jest czas potężnej walki cywilizacji życia z cywilizacją śmierci. To chwila wymagająca szybkiej i jasnej odpowiedzi każdego z nas.

Spotkanie poprowadzi ks. Dominik Chmielewski, konferencje i modlitwę ojcowie Antonello Cadeddu i Henrique Porcu misjonarze z Brazylii oraz ks. Piotr Glas. Mszę Święta będzie celebrował Jego Ekscelencja ks. abp Stanisław Gądecki.

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach, w dniach 27-30 września odbędzie się sesja - Strumienie Miłosierdzia. Jej mottem będą słowa „Rozpal nasze serca Twoją Miłością”. To ogólnopolskie spotkanie jest pomyślane jako dziękczynienie Panu Bogu za dar 40-lecia Ruchu Odnowy Charyzmatycznej w Kościele Katolickim. W tym roku głosić Słowo Boże będą: bp Grzegorz Ryś i o.Paweł Drobot CSsR.

Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana Boga waszego!
On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości,
a lituje się na widok niedoli. (Jl 2,13)