ADORACJA - STYCZEŃ 2016 - trzeci piątek 15.01.2016 (Ps 41 + Dzienniczek)
W MIŁOSIERDZIU BOŻYM UKOJENIE CIERPIEŃ DUSZY I CIAŁA

I Z Dzienniczka s. Faustyny: 

Witaj, Nowy Roku, w którym się wykończy moja doskonałość. Już z góry dziękuję Ci, o Panie, za wszystko, co mi ześle Twoja dobroć. Dziękuję Ci za kielich cierpień, z którego codziennie pić będę. Nie zmniejszaj goryczy jego, o Panie, ale wzmocnij usta moje, abym pijąc gorycz, umiała być uśmiechnięta z miłości ku Tobie. 
Mistrzu mój! Dziękuję Ci za wszystkie pociechy i łaski, których wyliczyć nie jestem zdolna, które spływają codziennie na mnie, jak rosa poranna, cichutko, niepostrzeżenie (...)
Otóż dziś z miłującą wolą poddaję się zupełnie świętej woli Twojej, o Panie, i najmędrszym wyrokom Twoim, które są zawsze dla mnie najmiłościwsze i pełne miłosierdzia (…)
Mistrzu mój, oto oddaję Ci całkowicie ster mej duszy, prowadź ją sam według swych Boskich upodobań. 
Zamykam się w litościwym Sercu Twoim, które jest morzem niezgłębionego miłosierdzia.(1449-1450)

Moje dziecko,
możesz mnie nie znać, ale Ja wiem o Tobie wszystko.


Wiem, kiedy siedzisz i kiedy wstajesz. Znam wszystkie Twoje drogi. Nawet wszystkie włosy na Twojej głowie są policzone. Ponieważ zostałeś stworzony na mój obraz. We mnie żyjesz, poruszasz się i jesteś. Bo jesteś moim potomstwem. 
Znałem Cię, zanim zostałeś poczęty. Wybrałem Ciebie, gdy planowałem stworzenie. Nie byłeś pomyłką. Wszystkie Twoje dni są zapisane w mojej księdze. Określiłem dokładny czas Twojego urodzenia i miejsce zamieszkania. Jesteś cudownie stworzony. Ukształtowałem Cię w łonie Twojej matki. I byłem pomocny w dniu twoich narodzin. 
Jestem fałszywie przedstawiany przez tych, którzy mnie nie znają. Nie jestem odległy i gniewny, jestem pełnia miłości. I całym sercem pragnę Cię tą miłością obdarzyć. Po prostu dlatego, ze jesteś moim dzieckiem, a Ja - Twoim Ojcem. 

Przejść przez życie dobrze czyniąc – to myśl przewodnia Dni Skupienia, które przeżywała Wspólnota Effatha 6 - 7 listopada w Kalwarii Zebrzydowskiej.

40 osób wraz z ks. Edwardem Antolakiem spotkało się w Sanktuarium, by uczestniczyć we Mszach św., adoracji Najświętszego Sakramentu, Drodze Krzyżowej i wspólnych posiłkach.

Te ostatnie były dla duchowego zbudowania  wspólnoty równie ważne, jak trwanie na wspólnej modlitwie. Konferencje i homilie głosił ojciec bernardyn.

WIERZĘ, WIERZĘ...AMEN

I. Wierzę...Amen
"(...) Powiedz nam otwarcie, czy jestes Chrystusem? Wówczas im odparł: Już wam powiedziałem, a mimo to nie wierzycie. Dzieła, których dokonuję w imię mego Ojca, właśnie one świadczą o Mnie. (...) Jęsli nie wypełniam dzieł Ojca, to Mi nie wierzcie. Skoro jednak je wypełniam, to nawet jeśli Mi nie wierzycie, uwierzcie Moim czynom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu." (J 10,24-25.37-38)

Jezu, Początku i Końcu wszystkiego!
Stajemy przed Tobą, aby od Ciebie uczyć się trwałości, ufności i wierności w naszym życiu i w wyznawanej wierze. Przemawiaj do naszych serc, aby stały się wrażliwe na Ciebie, a przez to, aby potrafiły każdego dnia na nowo mówić Tobie: "Amen", czyli "Niech się tak stanie",
Przychodzimy dzisiaj do Ciebie, abyśmy napełnieni Twoją obecnością stawali sie odbiciem Twojej Boskości we współczesnym świecie i abyśmy się stawali uważni na potrzeby duchowe i materialne naszych sióstr i braci, którzy giną na pustyni dzisiejszego świata.
Jezu w Hostii żywy, Ty nieustannie uzmysławiasz nam swoją obecność w naszym życiu.
Naucz nas wyznawać naszą wiarę w Ciebie, jedynego Boga, Pana i Mistrza!

W archidiecezji krakowskiej, w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sułkowicach trwa "Modlitewne Jerycho", które ma wesprzeć modlitewnie zbliżający się synod o rodzinie. Inicjatorem modlitwy był proboszcz ks. Edward Antolak. W modlitwę włączyły się wszystkie wspólnoty parafialne. Jerycho rozpoczęło się w nocy 26 września i potrwa do 3 października br. Przez siedem kolejnych dni trwa nieustanna 24-godzinna modlitwa różańcowa. Jak piszą organizatorzy na stronie internetowej www.parafiasulkowice.com "Chcemy prosić o dobre owoce synodu i błogosławieństwo dla naszych rodzin, a szczególnie dla dzieci i młodzieży, które są najcenniejszym darem Boga dla rodziców".

1. Kim jesteś? Jaki jesteś? Sam pewnie jeszcze tego nie wiesz… Codziennie uczysz się siebie - czasem sam siebie zachwycisz, a czasem porządnie zaniepokoisz… Odkrywasz w sobie nieznane lądy. Raz to ty panujesz nad uczuciami, a za chwilę one rządzą tobą. Tak łatwo o gniew, ostre słowa, szyderczy śmiech, a potem przychodzi zawstydzenie i płacz, ale dopiero wtedy, gdy już zostaniesz sam… Nie czujesz się zagubiony? Masz wrażenie, że innym na tobie nie zależy, bo przecież gdyby zależało to… i tu zaczyna się lista pretensji i żalów do całego świata. Sobie masz niewiele do zarzucenia, bo gdyby inni… 

Ostatni tydzień sierpnia to nie tylko przygotowania do nowego roku szkolnego, ale także okazja do modlitwy. 

W dniach 28-30 VIII 2015 członkowie Effathy uczestniczyli w rekolekcjach uzdrowienia wewnętrznego w Zembrzycach. To niezwykłe chwile, które pozwoliły na głębsze poznanie Boga, znalezienia odpowiedzi na nurtujące pytania, ale przede wszystkim wspaniały czas modlitwy. 

Rekolekcje prowadził charyzmatyczny ks. Antonello Cadeddu - włoski kapłan, który wyjechał do Brazylii, by tam wśród najbiedniejszych mieszkańców faveli głosić Ewangelię i podejmować uczynki miłosierdzia.

Słowa Ewangelii wg św. Marka: Zawierzyć mocy Bożego Słowa – zaufać Słowu Wcielonemu 

PRZYGOTOWANIE DO DZIAŁALNOŚCI JEZUSA

Jan chrzcił na pustyni i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów. Przychodzili do niego ludzie z całej Judejskiej krainy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy; wyznawali swoje grzechy, a on chrzcił ich w rzece Jordan. (Mk 1, 4-5)

Wtedy przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i został ochrzczony przez Jana w Jordanie. (...) I rozległ się głos z nieba: "Ty jesteś moim Synem umiłowanym, Ciebie upodobałem sobie". (Mk 1, 9.11)

Prorok Izajasz napisał: Oto wysyłam mojego posłańca przed Tobą, aby przygotował Twoją drogę. Głos, który woła na pustyni: Przygotujcie drogę Pana! Wyprostujcie Jego ścieżki! ( Mk 1, 1-3)

W dniach 29-30 lipca 2015 r. w naszej parafii odbyły się rekolekcje prowadzone przez o. Jose Antonio Maniparambila. Gromadziły one na konferencjach i adoracji każdorazowo około 400 osób.

Wakacyjny czas nie był przeszkodą do spotkania ze znanym biblistą ojcem Jose Maniparambilem z Indii. W dniach 29-30 lipca w naszym kościele odbyły się dwudniowe rekolekcje „Serce Zbawiciela, które uzdrawia”.

Rozpoczęły się Mszą św., po której gość wygłosił konferencję, a potem poprowadził modlitwę o uzdrowienie wewnętrzne. Drugiego dnia w Godzinie Miłosierdzia odmówiliśmy Koronkę, a po kolejnej konferencji

ojca Jose udzielony został sakrament namaszczenia chorych. Wieczorna Msza św. i modlitwa uwielbieniowa zakończyły ten radosny czas. Ojciec Jose Maniparambil obiecał uwzględnić wizytę w Sułkowicach w swoich przyszłorocznych planach.

Słowa Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 5, 3-10)
Szczęśliwi ubodzy w duchu, ponieważ do nich należy królestwo niebieskie.
Szczęśliwi, którzy cierpią udrękę, ponieważ będą pocieszeni.
Szczęśliwi łagodni, ponieważ oni posiądą ziemię.
Szczęśliwi, którzy są głodni i spragnieni sprawiedliwości, ponieważ oni będą nasyceni.
Szczęśliwi miłosierni, ponieważ oni dostąpią miłosierdzia.
Szczęśliwi, którzy mają czyste serce, ponieważ oni będą oglądać Boga.
Szczęśliwi, którzy zabiegają o pokój, ponieważ oni zostaną nazwani synami Bożymi.
Szczęśliwi, którzy są prześladowani za sprawiedliwość, ponieważ do nich należy królestwo niebieskie.

Jezu Chryste, Kazaniem na Górze rozpoczynasz swe publiczne nauczanie. W ośmiu błogosławieństwach zawarłeś najważniejsze wskazówki dla tych wszystkich, którzy pragną Cię naśladować w swoim życiu. Błogosławisz ubogich w duchu, smutnych, cichych, spragnionych sprawiedliwości, miłosiernych, czyniących pokój, cierpiących i prześladowanych dla Twego Imienia. I zapewniasz, że wszelkie cierpienie i trudności życia ziemskiego zostaną wynagrodzone wszystkim, którzy pokładają swą nadzieję w Bogu.
Jezu! Naucz mnie żyć według Twoich wskazówek. Naucz mnie miłości do drugiego człowieka, a przez to miłości do samego Boga. Naucz mnie żyć tak, bym dobrze przygotowała się na spotkanie z Tobą, gdy przyjdzie Dzień Sądu.

13 czerwca Wspólnota „Effatha” pojechała do Nowego Targu na spotkanie modlitewne „Jezus na lodowisku”. W programie była między innymi konferencja Don Fabio Bartoli - charyzmatycznego kapłana

z Włoch, który mówił o korzeniach katolickiej odnowy charyzmatycznej. Wieczorem odbyło się nabożeństwo fatimskie, ponieważ tegorocznemu spotkaniu patronowała figura Matki Bożej Ludźmierskiej. Spotkanie upływa pod znakiem powrotu do korzeni Odnowy w Duchu Świętym. Pragniemy za wstawiennictwem św. Jana Pawła II przyzywać Ducha Świętego, aby odnowił oblicze polskiej ziemi - mówił ks. Marian Wanat, proboszcz parafii św. Katarzyny w Nowym Targu, która jest głównym organizatorem spotkania. Duchowny na specjalnej konferencji mówił o tym, w jaki sposób odkrył u siebie charyzmat modlitwy w różnych językach. - Ona otwiera wszystkie inne charyzmaty. Już w czasie tego spotkania proście Boga o ten charyzmat. On otwiera także niebo - mówił ks. Bartoli.

Z okazji 40. rocznicy powstania w Polsce Odnowy w Duchu Świętym 16 maja na Jasnej Górze odbyło się XX Ogólnopolskie Czuwanie z udziałem ponad 50 tys. osób.  

Nie zabrakło także naszej wspólnoty Effatha wraz z ks. Leszkiem. W programie spotkania znalazły się konferencje, m.in. o początkach Odnowy w Duchu Świętym w Polsce, świadectwa, modlitwy dziękczynne i wstawiennicze, które prowadził ks. Andrzej Grefkowicz, egzorcysta.

Centralnym punktem spotkania była Msza św., której przewodniczył bp Piotr Turzyński, biskup pomocniczy diecezji radomskiej.