WIERZĘ, WIERZĘ...AMEN

I. Wierzę...Amen
"(...) Powiedz nam otwarcie, czy jestes Chrystusem? Wówczas im odparł: Już wam powiedziałem, a mimo to nie wierzycie. Dzieła, których dokonuję w imię mego Ojca, właśnie one świadczą o Mnie. (...) Jęsli nie wypełniam dzieł Ojca, to Mi nie wierzcie. Skoro jednak je wypełniam, to nawet jeśli Mi nie wierzycie, uwierzcie Moim czynom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu." (J 10,24-25.37-38)

Jezu, Początku i Końcu wszystkiego!
Stajemy przed Tobą, aby od Ciebie uczyć się trwałości, ufności i wierności w naszym życiu i w wyznawanej wierze. Przemawiaj do naszych serc, aby stały się wrażliwe na Ciebie, a przez to, aby potrafiły każdego dnia na nowo mówić Tobie: "Amen", czyli "Niech się tak stanie",
Przychodzimy dzisiaj do Ciebie, abyśmy napełnieni Twoją obecnością stawali sie odbiciem Twojej Boskości we współczesnym świecie i abyśmy się stawali uważni na potrzeby duchowe i materialne naszych sióstr i braci, którzy giną na pustyni dzisiejszego świata.
Jezu w Hostii żywy, Ty nieustannie uzmysławiasz nam swoją obecność w naszym życiu.
Naucz nas wyznawać naszą wiarę w Ciebie, jedynego Boga, Pana i Mistrza!

II. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego
(...)Panie pokaż nam Ojca, ato nam wystarczy. Jezus mu odparł:(...) Kto mnie zobaczył, zobaczył, zobaczył także Ojca. Dlaczego więc prosisz: Pokaż nam Ojca? Czyżbyś nie wierzył, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec jest we Mnie? Słów, które mówię do was, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który jest we Mnie, dokonuje swoich dzieł." (J 14,8-10)

Boże, nasz najlepszy Ojcze!
Stajemy dziś przed Tobą i pragniemy jak apostołowie wołać: "Dodaj nam wiary!". Pragniemy prosić Cię o ten niezmierzony dar, który "przechowujemy w glinianych naczyniach", abyśmy potrafili odkrywać piękno naszej osobistej i wspólnotowej wiary. I abyśmy tym bogactwem, pochodzącym od Ciebie, potrafili się dzielić z innymi.Jesteśmy powołani do przekazywania drogocennego skarbu wiary, który pochodzi od Ciebie, miłosiernego Boga i Ojca.
Niech to przebywanie w Twojej obecności będzie dla nas czasem odkrywania Ojcowskiej miłości, jaką nas obdarzasz każdego dnia. Daj nam usłyszeć Twój głos i odczuć Twoją Ojcowską dłoń, abyśmy odeszli umocnieni wiarą, że Ty naprawdę jesteś Bogiem i Ojcem.

III. Wierzę w Jezusa Chrystusa
"(...) Wierzycie w Boga i we Mnie wierzcie. W domu mego Ojca jest mieszkań wiele; gdyby tak nie było, tobym wam powiedział. Teraz idę tam, aby przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, to znowu powrócę i zabiorę was do siebie, abyście byli tam, gdzie Ja jestem." (J 14,1-4)

Jezu, skryty w Najświętszym Sakramencie!
Przychodzimy do Ciebie, aby właśnie od Ciebie uczyć się wiary w naszym życiu. I choć jesteś zakryty przed naszymi oczyma, to jednak duchowo odczuwamy Twoją obecność.
Tu, przed Eucharystycznym Chlebem wyznajemy, że Bóg istnieje, działa łaska Boża, a pod postaciami chleba i wina obecny jesteś Ty, Jezu, cały i w pełni.
Oto zasługa wiary: wierzyć w to, czego się nie widzi.
Daj nam Panie otwarte serca i czujne oczy naszej duszy, abyśmy potrafili Cię dostrzegać zawsze i wszędzie, gdziekolwiek byś przechodził brzegiem mojego życiowego jeziora Genezaret.


IV. Wierzę w Ducha Świętego
"Jeśli Mnie miłujecie, będziecie zachowywali moje przykazania. A Ja będę prosił Ojca i da wam innego Wspomożyciela, aby pozostawał z wamj na zawsze. Ducha Prawdy, którego świat nie jest w stanie przyjąć, ponieważ ani Go nie widzi, ani nie zna. Wy Go znacie, bo przebywa wśród was i będzie w was." (J 14,15-17)
Panie Jezu, stajemy dziś w Twojej obecności, aby doświadczyć Twojego miłosierdzia i wzmocnić się na drodze do domu Ojca.
Ty, obecny pośród nas w Najświętszym Sakramencie, zapewniasz nas, że jesteś z nami aż do skończenia świata.
Ty w każdym czasie udzielasz nam wszystkim odpowiednich darów i kierujesz swoim Kościołem mocą Ducha Świętego.
Daj nam Panie odkryć działania Ducha Świętego w naszym życiu.
Daj, abyśmy w Duchu Świętym łączyli się z Tobą.
Daj nam być otwartymi na Tego, który pochodzi od Boga Ojca i od Ciebie, Syna Bożego.
Daj nam uwierzyć, że On jest obiecanym Pocieszycielem, którego dary posiadamy.

V. Wierzę w przebaczenie grzechów
Zmiłuj się nade mną Boże, w łaskawości swojej,
w ogromnej swej litości zgładź nieprawość moją.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego. (...)
Odwróć swe oblicze od moich grzechów
i zmaż wszystkie moje przewinienia.
Stwórz, Boże, we mnie serce czyste
i odnów we mnie moc ducha. (Ps 51)
Jezu w Hostii utajony!
Naucz nas być odważnymi, rozmodlonymi i uważnymi. Naucz nas być w ciągłej żywej relacji z Tobą. Naucz nas byśmy swym sercem i całym sobą z entuzjazmem wykrzykiwali radość, bo Ty jesteś miłosierdziem i tylko Ty odpuszczasz i przebaczasz nam grzechy.
Jezu Eucharystyczny, miłosierny Panie żniwa!
Ty nie wstydzisz się powoływać słabych i grzesznych ludzi, aby stali się Twoimi narzędziami miłości i głosicielami Twojego zbawczego Słowa.
Prosimy cię poprzez ten moment adoracji za wszystkich młodych ludzi, którzy rozeznają swoje powołanie, aby byli otwarci na Ciebie i na Twoje wezwanie do pójścia za Tobą.


VI. Wierzę w zmartwychwstanie
"Jeżeli zatem głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania? Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara." (1Kor 15,12-14)
Jezu Chryste, Chlebie żywy!
Ty nigdy nas nie opuszczasz i zapewniasz nas: "Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem".
Ty zawsze jesteś z nami, aby umacniać nas w wierze.
Ty pozwalasz nam mieć nadzieję, że wraz z Toba zmartwychwstaniemy i tego wszystkiego pragniemy być świadkami.
Być Twoim świadkiem, Chryste, to znaczy być świadkiem Twojego zmartwychwstania.
Chrześcijańska nadzieja na zmartwychwstanie jest cała naznaczona doświadczeniem osobistych spotkań z Tobą,
Jezu, zmartwychwstały Panie! Wierzymy, że zmartwychwstaniemy jak Ty, z Tobą i przez Ciebie.

VII. Wierzę w życie wieczne
"Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej , a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego,
weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata!" (Mt 25,31-34)

Jezu, Dawco życia! Bądź uwielbiony i błogosławiony na wieki!
Przychodzimy dzisiaj do Ciebie, bo Ty jesteś źródłem naszego życia i tylko Ty masz słowa życia wiecznego, którego pragniemy.
Daj nam łaskę rozpoznawania Ciebie w drugim człowieku.
Daj, abyśmy służąc braciom i siostrom odkrywali Ciebie, a wykonany gest miłości względem nich niech będzie zapowiedzią "wzięcia w posiadanie królestwa przygotowanego nam od założenia świata".
Klękamy przed Tobą Panie, który nas stworzyłeś, albowiem Ty jesteś naszym Bogiem i tylko Ty możesz nas obdarzyć życiem wiecznym. Panie, w Tobie pokładamy całą naszą nadzieję!

Autor: Mieczysława Sroka
ADORACJA TRZECIOPIATKOWA 16.10.2015
Rozważania w oparciu o teksty adoracyjne ks. K. Sobańskiego RCJ