SŁOWA EWANGELII wg św. Jana (6,51-58). 

Jezus powiedział do Żydów: „Ja Jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało za życie świata”. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: „Jak On może nam dać swoje Ciało na pożywienie ?”. Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywać Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, jak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił, nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a pomarli. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.

A. TAJEMNICA WCIELENIA
„Ja Jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało za życie świata”.  
Jak łatwo nam uwierzyć w Ciebie Jezu, gdy maleńki i bezbronny leżysz w żłóbku. Jak radośnie podążamy do stajenki, by Cię powitać. Jesteś taki mały, bezbronny, śliczny i kochany. Czy w noc Bożego Narodzenia myślimy o tym, Boże, dlaczego przyjąłeś postać człowieka, dlaczego w ciele  przyszedłeś na ziemię. Czy pamiętamy, że to Ciało umęczone, okaleczone, zbroczone krwią zawiśnie na krzyżu dla zbawienia świata? Dla mojego zbawienia! Dziękuję Ci Jezu Chryste, za Twe Ciało, za Chleb żywy, który zstąpił z nieba i pozostał wśród nas. Oto tajemnica WCIELENIA.

B. TAJEMNICA WIARY
„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywać Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.” Jezu, jak trudno jest uwierzyć, że ten biały opłatek, który smakuje jak chleb, i to wino, które smakuje jak wino, są Twoim Ciałem i Twoją Krwią. Jak trudno zaprzeczyć zmysłom i rozumowi, i odrzucić sugestię, że to pamiątka i symbol. A jednak w swej ludzkiej niedoskonałości chcę Ci zawierzyć Boże swe zmysły i rozum mój, i miłość moją, i wiarę .  Jezu , uwierzyć Tobie oznacza: przyjąć wszystko albo nic. Betlejem i Golgota to jedno. A pośrodku jest Wieczernik.

Tajemnica Wcielenia. Tajemnicy Eucharystii. Tajemnica Odkupienia. Oto tajemnica WIARY.

C. TAJEMNICA  MIŁOŚCI
„Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.”
Jezu, jak trudno jest ogarnąć miłość, którą nas obdarzasz.  Z miłości do człowieka stałeś się człowiekiem, umarłeś na krzyżu i zostawiłeś nam Samego Siebie, byśmy napełniali swe wnętrza Tobą nie tylko w sposób duchowy, ale fizycznie, dosłownie, byśmy karmili się prawdziwym pokarmem,Twym Ciałem,  i prawdziwym napojem, Krwią Twoją. I przychodzisz  Panie, by w nas trwać. I przyjmujemy Cię Panie, by trwać w Tobie. Ty- Bóg Człowiek- doskonale rozumiesz ludzką potrzebę miłości. Czy ja, tylko człowiek, ale ubogacony Tobą Boże, mogę zaspokoić  Twoje pragnie i Twój Głód miłości? W sercu słyszę odpowiedź: bądź dla innych dobry jak chleb. Oto tajemnica MIŁOŚCI.

D. TAJEMNICA SZCZĘŚCIA"
„Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, jak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił[...] Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.
Jezu, tak trudno jest kochać i mieć poczucie prawdziwego szczęścia. To grzech Adama sprawił, że człowiek cierpi i tęskni za utraconym rajem. I żadne ziemskie szczęście, dobrobyt, nawet największa miłość drugiego człowieka nie ukoi tej tęsknoty. Twój Ojciec zna ten ból. On również tęskni za człowiekiem i pragnie go przygarnąć. Dlatego posłał Ciebie, Syna Jednorodzonego, byś odkupił świat i wyzwolił go z niewoli grzechu. Jezu, Ty jesteś Drogą i Prawdą, i Życiem. I nikt nie może trafić w objęcia Ojca inaczej, jak tylko przez Ciebie. Dziękuję Ci Jezu za wszystko, co dla mnie zrobiłeś. Za to, że stałeś się dla mnie Słowem Wcielonym, że Odkupiłeś mnie na krzyżu za moje grzechy, dziękuję za nadzieję Zmartwychwstania i za Ciało i Krew Twoją, które dają życie wieczne. I jeszcze za to, że wskazujesz drogę, którą mogę wrócić do Domu Ojca i tam żyć pełnią życia. Oto tajemnica SZCZĘŚCIA.

ZAKOŃCZENIE
Klęcząc przed Najświętszym Sakramentem uwielbiajmy Tajemnicę CIAŁA i KRWI CHRYSTUSA, dziękując za Jego obecność we wszystkich Tabernakulach świata, za wszystkie sprawowane Msze Święte, za wszystkich kapłanów świata, dzięki którym mogą być sprawowane Święte Sakramenty, a szczególnie sakrament Pojednania i Eucharystii.

 

Autor: Mieczysława Sroka
ADORACJA 18.06.2014 środa
Czytania z 19.06.2014 Boże Ciało