Moi drodzy to żadna wielka mądrość, proste stwierdzenie, wszyscy o tym dobrze wiecie. Najważniejsze rzeczy w naszym życiu, najważniejsze każdy z nas otrzymuje za darmo. Każdy kolejny dzień życia, zdrowie… siły które pozwalają przyjść do kościoła. Poczucie szczęścia zadowolenia w małżeństwie w rodzinie. Wszystko jest darem za darmo. To naiwnym się zdaje, że to można kupić.

Tak? Można?

GDZIE CHRZEST, TAM NADZIEJA W IMIENIU NARODU
PASTERZE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE NA JUBILEUSZ 1050. ROCZNICY CHRZTU POLSKI (fragmenty listu KEP z dnia 06.10.2015)

Chrzest Polski
Chrystus – jako Początek i Koniec całych ludzkich dziejów – sprawił, że 1050 lat temu na 
polskiej ziemi został postawiony krzyż, przejmujący znak Jego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią.

W 966 roku Mieszko I przyjął chrzest jako człowiek wolny. (…) Książę Mieszko tym samym wprowadził swoich pobratymców w świat kultury łacińskiej i uczynił ich obywatelami wspólnoty ludów chrześcijańskich. Jego chrzcielnica stała się kolebką rodzącego się narodu, pozostając znakiem budującym jego tożsamość. (…)

TĘSKNOTA ZA BOGIEM

I Z Dzienniczka s. Faustyny:
Przez cały ten Post jestem hostią w ręku Twoim , Jezu.
Posługuj się mną, abyś sam mógł wejść do grzeszników. Żądaj, co Ci się podoba; żadna ofiara nie wyda mi się za wielka, kiedy się rozchodzi o dusze. (1622) W medytacji poznałam, aby się jak najgłębiej ukryć w Sercu Jezusa. Rozważać Jego bolesną mękę i wnikać w uczucia Jego Bożego Serca, które jest pełne miłosierdzia dla grzeszników; (1621)

II Jak łania pragnie wody ze strumieni,
tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże.
Pragnie dusza moja Boga, Boga żywego:
kiedyż przyjdę i ujrzę oblicze Boże?
Łzy stały się dla mnie chlebem we dnie i w nocy,
gdy mówią mi co dzień:”Gdzież jest twój Bóg?” (Ps 42, 2-4)

ADORACJA - STYCZEŃ 2016 - trzeci piątek 15.01.2016 (Ps 41 + Dzienniczek)
W MIŁOSIERDZIU BOŻYM UKOJENIE CIERPIEŃ DUSZY I CIAŁA

I Z Dzienniczka s. Faustyny: 

Witaj, Nowy Roku, w którym się wykończy moja doskonałość. Już z góry dziękuję Ci, o Panie, za wszystko, co mi ześle Twoja dobroć. Dziękuję Ci za kielich cierpień, z którego codziennie pić będę. Nie zmniejszaj goryczy jego, o Panie, ale wzmocnij usta moje, abym pijąc gorycz, umiała być uśmiechnięta z miłości ku Tobie. 
Mistrzu mój! Dziękuję Ci za wszystkie pociechy i łaski, których wyliczyć nie jestem zdolna, które spływają codziennie na mnie, jak rosa poranna, cichutko, niepostrzeżenie (...)
Otóż dziś z miłującą wolą poddaję się zupełnie świętej woli Twojej, o Panie, i najmędrszym wyrokom Twoim, które są zawsze dla mnie najmiłościwsze i pełne miłosierdzia (…)
Mistrzu mój, oto oddaję Ci całkowicie ster mej duszy, prowadź ją sam według swych Boskich upodobań. 
Zamykam się w litościwym Sercu Twoim, które jest morzem niezgłębionego miłosierdzia.(1449-1450)

Moje dziecko,
możesz mnie nie znać, ale Ja wiem o Tobie wszystko.


Wiem, kiedy siedzisz i kiedy wstajesz. Znam wszystkie Twoje drogi. Nawet wszystkie włosy na Twojej głowie są policzone. Ponieważ zostałeś stworzony na mój obraz. We mnie żyjesz, poruszasz się i jesteś. Bo jesteś moim potomstwem. 
Znałem Cię, zanim zostałeś poczęty. Wybrałem Ciebie, gdy planowałem stworzenie. Nie byłeś pomyłką. Wszystkie Twoje dni są zapisane w mojej księdze. Określiłem dokładny czas Twojego urodzenia i miejsce zamieszkania. Jesteś cudownie stworzony. Ukształtowałem Cię w łonie Twojej matki. I byłem pomocny w dniu twoich narodzin. 
Jestem fałszywie przedstawiany przez tych, którzy mnie nie znają. Nie jestem odległy i gniewny, jestem pełnia miłości. I całym sercem pragnę Cię tą miłością obdarzyć. Po prostu dlatego, ze jesteś moim dzieckiem, a Ja - Twoim Ojcem. 

WIERZĘ, WIERZĘ...AMEN

I. Wierzę...Amen
"(...) Powiedz nam otwarcie, czy jestes Chrystusem? Wówczas im odparł: Już wam powiedziałem, a mimo to nie wierzycie. Dzieła, których dokonuję w imię mego Ojca, właśnie one świadczą o Mnie. (...) Jęsli nie wypełniam dzieł Ojca, to Mi nie wierzcie. Skoro jednak je wypełniam, to nawet jeśli Mi nie wierzycie, uwierzcie Moim czynom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu." (J 10,24-25.37-38)

Jezu, Początku i Końcu wszystkiego!
Stajemy przed Tobą, aby od Ciebie uczyć się trwałości, ufności i wierności w naszym życiu i w wyznawanej wierze. Przemawiaj do naszych serc, aby stały się wrażliwe na Ciebie, a przez to, aby potrafiły każdego dnia na nowo mówić Tobie: "Amen", czyli "Niech się tak stanie",
Przychodzimy dzisiaj do Ciebie, abyśmy napełnieni Twoją obecnością stawali sie odbiciem Twojej Boskości we współczesnym świecie i abyśmy się stawali uważni na potrzeby duchowe i materialne naszych sióstr i braci, którzy giną na pustyni dzisiejszego świata.
Jezu w Hostii żywy, Ty nieustannie uzmysławiasz nam swoją obecność w naszym życiu.
Naucz nas wyznawać naszą wiarę w Ciebie, jedynego Boga, Pana i Mistrza!

1. Kim jesteś? Jaki jesteś? Sam pewnie jeszcze tego nie wiesz… Codziennie uczysz się siebie - czasem sam siebie zachwycisz, a czasem porządnie zaniepokoisz… Odkrywasz w sobie nieznane lądy. Raz to ty panujesz nad uczuciami, a za chwilę one rządzą tobą. Tak łatwo o gniew, ostre słowa, szyderczy śmiech, a potem przychodzi zawstydzenie i płacz, ale dopiero wtedy, gdy już zostaniesz sam… Nie czujesz się zagubiony? Masz wrażenie, że innym na tobie nie zależy, bo przecież gdyby zależało to… i tu zaczyna się lista pretensji i żalów do całego świata. Sobie masz niewiele do zarzucenia, bo gdyby inni… 

Słowa Ewangelii wg św. Marka: Zawierzyć mocy Bożego Słowa – zaufać Słowu Wcielonemu 

PRZYGOTOWANIE DO DZIAŁALNOŚCI JEZUSA

Jan chrzcił na pustyni i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów. Przychodzili do niego ludzie z całej Judejskiej krainy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy; wyznawali swoje grzechy, a on chrzcił ich w rzece Jordan. (Mk 1, 4-5)

Wtedy przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i został ochrzczony przez Jana w Jordanie. (...) I rozległ się głos z nieba: "Ty jesteś moim Synem umiłowanym, Ciebie upodobałem sobie". (Mk 1, 9.11)

Prorok Izajasz napisał: Oto wysyłam mojego posłańca przed Tobą, aby przygotował Twoją drogę. Głos, który woła na pustyni: Przygotujcie drogę Pana! Wyprostujcie Jego ścieżki! ( Mk 1, 1-3)

Słowa Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 5, 3-10)
Szczęśliwi ubodzy w duchu, ponieważ do nich należy królestwo niebieskie.
Szczęśliwi, którzy cierpią udrękę, ponieważ będą pocieszeni.
Szczęśliwi łagodni, ponieważ oni posiądą ziemię.
Szczęśliwi, którzy są głodni i spragnieni sprawiedliwości, ponieważ oni będą nasyceni.
Szczęśliwi miłosierni, ponieważ oni dostąpią miłosierdzia.
Szczęśliwi, którzy mają czyste serce, ponieważ oni będą oglądać Boga.
Szczęśliwi, którzy zabiegają o pokój, ponieważ oni zostaną nazwani synami Bożymi.
Szczęśliwi, którzy są prześladowani za sprawiedliwość, ponieważ do nich należy królestwo niebieskie.

Jezu Chryste, Kazaniem na Górze rozpoczynasz swe publiczne nauczanie. W ośmiu błogosławieństwach zawarłeś najważniejsze wskazówki dla tych wszystkich, którzy pragną Cię naśladować w swoim życiu. Błogosławisz ubogich w duchu, smutnych, cichych, spragnionych sprawiedliwości, miłosiernych, czyniących pokój, cierpiących i prześladowanych dla Twego Imienia. I zapewniasz, że wszelkie cierpienie i trudności życia ziemskiego zostaną wynagrodzone wszystkim, którzy pokładają swą nadzieję w Bogu.
Jezu! Naucz mnie żyć według Twoich wskazówek. Naucz mnie miłości do drugiego człowieka, a przez to miłości do samego Boga. Naucz mnie żyć tak, bym dobrze przygotowała się na spotkanie z Tobą, gdy przyjdzie Dzień Sądu.

W TYGODNIU MIŁOSIERDZIA ROZWAŻANIA O BOŻYM MIŁOSIERDZIU Z PAPIEŻEM FRANCISZKIEM I ŚW. S. FAUSTYNĄ KOWALSKĄ

Wstęp 
Bóg (...) bogaty w miłosierdzie dzięki swej wielkiej miłości, którą obdarzył nas, umarłych z powodu występków, przywrócił nas do życia z Chrystusem. (Ef 2,4-5)

MISERICORDIE VULTUS. Oblicze miłosierdzia. Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca. (...) Potrzebujemy nieustannie kontemplować tę tajemnicę Miłosierdzia. Jest ona dla nas źródłem radości, ukojenia i pokoju. Jest warunkiem naszego zbawienia.

Wybrane czytania ze Środy Popielcowej i I niedzieli Wielkiego Postu

I. NAWRÓĆCIE SIĘ SERCEM
Czytanie z Księgi Joela: Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem przez post i płacz, lament. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana Boga waszego! On bowiem jest łaskawy i miłosierny. (Jl 2,12-13)
Przychodzę Jezu dzisiaj do Ciebie z głową posypaną popiołem. Od dwóch dni nie umyłam włosów i czeszę się bardzo delikatnie. Chcę jak najdłużej zachować ślady aktu pokuty, do której wzywasz mnie każdego roku w Środę Popielcową. Wyrzekłam się słodyczy, telewizji, dyskoteki, koncertów, alkoholu, papierosów… wszystkiego, co sprawia mi tak ogromną przyjemność. Wyrzekłam się wszystkiego, by udowodnić sobie, że ciało mną rządzić nie będzie. Przyrzekłam sobie, że odkryję w sobie Ducha, którego otrzymałam na chrzcie świętym. Odwróciłam się od pokus tego świata na czterdzieści dni. Te czterdzieści dni postanowiłam wypełnić postem, modlitwą, jałmużną. Stojąc przed kapłanem z pochyloną głową, skruszona czekałam na słowa, które wypowiada każdego roku: Pamiętaj, że prochem jesteś i w proch się obrócisz. (Rdz 3,19b) A w mojej głowie brzmi już gotowa odpowiedź: Wiem Boże, „ przed Twoim obliczem jestem prochem i niczem”. I oto słyszę, jak kapłan mówi: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. (Mk 1,15) I słyszę głos Twój Panie: Nawracaj się sercem, nie głową. Niczego sobie nie udowadniaj, po prostu kochaj. I słyszę jeszcze: Te czterdzieści dni pokuty to tylko początek, prawdziwe nawrócenie trwa o wiele dłużej.
Tak Panie. Umyję włosy i zajrzę na dno swojego serca. Spróbuję spod warstwy popiołu egoizmu i pychy wydobyć ziarenko miłości.

SŁOWA EWANGELII wg św. Jana (6,51-58). 

Jezus powiedział do Żydów: „Ja Jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało za życie świata”. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: „Jak On może nam dać swoje Ciało na pożywienie ?”. Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywać Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, jak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił, nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a pomarli. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.