XV Ogólnopolskie Spotkanie Przyjaciół Misji Franciszkańskich na Górze św. Anny 17-18 czerwca 2017