W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach, w dniach 27-30 września odbyła się sesja - Strumienie Miłosierdzia. Jej mottem były słowa „Rozpal nasze serca Twoją Miłością”. To ogólnopolskie spotkanie jest pomyślane jako dziękczynienie Panu Bogu za dar 40-lecia Ruchu Odnowy Charyzmatycznej w Kościele Katolickim. 

W tym roku głosili Słowo Boże: bp Grzegorz Ryś i o.Paweł Drobot CSsR.

Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana Boga waszego!
On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości,
a lituje się na widok niedoli. (Jl 2,13)